Tips og gode råd fra våre medlemmer

Her kan medlemmene få publisert sine gode råd og tips, alle har sikkert noe å bidra med her.

Håper at denne siden kan bli et godt hjelpemiddel for oss andre.

Bidrag sendes på mail til : post@burstnerklubben.no Et lite tips;Ser det slik ut på din bil ?


Med Awatrol som kjøpes på OBS blir det slik,159 kr for 0,5l


Fiat verksted 

Det er kommet spørsmål til klubben om godkjendte Fiat verksted for utførelse av servicer innen garantiordningen.

Rsa er et verksted for Fiat som kan brukes, utenom dette har Fiat sitt eget nett. Dette finner du ved å benytte linken.


https://www.fiatprofessional.com/no/forhandlerRegister Reim


Vi har erfart at en del forhandlere krever at registrreimen skal bytte hvert 4 år.

Dette har vi nå tatt opp med Fiat som kunne komme med følgende svar ;

Fiat anbefaler at at registerreimen sin maksimale kjørelengde er 192 000 km. Uavhengig av hvor mange kilometer bilen har tilbakelagt, må registerreimen skiftes ut hvert fjerde år dersom bilen benyttes i krevende situasjoner (kaldt klima, bykjøring, lav motorbelastning over lengre tid) eller, uansett, hvert femte år.

Hvis bilen ikke brukes i vinterhalvåret, kan du følge anbefalingen om å skifte hvert 5.år.

Du er selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med vår kundetjeneste om du ville trenge ytterligere informasjon på 00800 3428 0000 fra Mandag til Fredag fra kl. 08.30 til kl. 16.30.

Med vennlig hilsen,

Marco Verpilio
Fiat kundeservice EMEA
Fiat Chrysler Automobiles

Har du god nok forsikring av bobil eller vogn?

Sist sommer fikk vi en aha opplevelse vedr. forsikringen. Vår bobil ble totalskadet av brann. Sto parkert utenfor vår bolig. Bare snarrådighet fra naboer forhindret at boligen ble antent.
Etterforskning kunne ikke konkludere med årsak. Bilen var ikke koplet til el.nettet.
Ved skadeoppgjøret viste det seg at selskapet ikke dekker innbo og ekstrautstyr ut over  kr 20.000,-  Vi  led dermed et betydelig økonomisk tap vedr. innbo og ekstrautstyr så som  webasto, tv, solselle, samt det ellers vanlige inventar og utstyr man har.
Et annet, etter vår mening, forsikringen "jukset" med var  50 % økning i premien  til tross for beskjeden om at det ikke er bonustap ved brann. 
Da vi påpekte dette, var beskjeden at premieøkningen skyltes den store kostnaden brannen medførte for selskapet .
I dag er en tilsvarende Bürstner, samme modell og år, anskaffet. Forsikringsselskap skiftet som  høy innboverdi inkludert. Årspremien er betydelig lavere enn i vårt tidligere selskap.

Derfor anbefales det før sesongen. Sjekk, å få skriftlig dokumentert, hva forsikringen din dekker av innbo og ekstrautstyr.

mvh

medl  1092
Brann beredskap i bobil og vogn

Brann i bobiler og vogner omtales i media rett som det er. Seinest like før påsken da 6 vogner på en campinplass  ble overtent.  Skrekk og gru om det skjer under bruk.
Vår opplevelse sist sommer var at vår bobil Bürster, Nexxo Moonlight  tok fyr på parkeringen utenfor vår bolig. Snarrådighet fra naboer forhindret antennelse i huset.
Årsakssammenheng ble ikke konstatert ved etterforskningen.
Vi hadde nettopp vært på en måneds rundtur i Tyskland, Nederland og Skandinavia. Bilen var ikke tilknyttet "landstrøm". Gassen var frakoplet da det skjedde.  Heldigvis. 
Brannen oppsto og utviklet seg i bildelen. Mest utbrent omkring førersetet. At det hadde vært en intens varmeutvikling tydet det på da  bodelens utstyr, så som sengetøy m.m var brunsvidd , men ikke brent.

Dette ble en tankevekker for oss hva beredskap angår. I vår "nye" bobil av samme merke og årsmodell., har vi gjort en del tiltak. Brannslokkingsapparat er flyttet fra plassen bak passasjersetet til  veggen mot kjøkkenet. Mer egnet å få tak i raskt hvor enn man måtte befinne seg i bilen.
Slik det var plasser ville det  i vårt tilfelle vært umulig å komme til apparatet. Vi har også nå skaffet til veis ett apparat til. For et 2 kg  apparat har ikke lang brukstid.. I tillegg 2 branntepper.  og ekstra røyk/brannalarm  plassert i bildelen.
Når en har registrert at en brann kan oppstå uten videre, blir en ekstra på vakt når bilen er i bruk. Hva gjør man så i påkommende tilfelle?  Viktig å vurdere dette. 
På vår ferietur registrerte vi at i Sverige  er avstandene mellom  campere øket. Nye forskrifter av året ble vi fortalt. Når en ser hvor tett biler og vogner står her hjemme, spesielt på de campområder for "fastboende" med spikertelt, kan man bare tenke seg til hvilken katastrofe en brann i leiren vil medføre.

Etter fjorårets opplevelse stiller jeg meg spørsmålet : Hvorfor er det  ikke elektrisk kontroll på samme måte som teknisk (sk EU ) kontroll? Det vil selvfølgelig medføre merutgift for bileier, men i forhold til eventuelt tap av menneskeliv vil prisen være liten.

Medlem 1092

Vann i bobilen:


Vanntanken er en viktig del i bobiler, de har som regel 2 vannsystemer, ett til ferskvann og ett system til avfallsvann/gråvann. Tips og råd om vann i bobil nedenfor.Rengjøring av vanntank i bobil

I bobiler brukes vann fra vanntanken til spyling av toalettet,  til drikke og vaskevann. Rengjøring av vanntanken er viktig for å hindre groing og vekst av mikroorganismer og bakterier, du bør bruke egnet middel som rengjør og desinfiserer hele vannsystemet

Drikke vann fra bobilen?

Mange lurer på om man kan drikke vann fra bobilen. Generelt skal man være forsiktig, men er man flink til å rense tanken regelmessig og fyller tanken med rent skandinavisk vann er dette ikke noe problem. Fyller man vann lenger sør i Europa bør man være mer forsiktig, der finnes det en bakterieflora som våre skandinaviske tarmer ikke alltid takler like godt.

Dusj og vask i bobil

For å unngå vekst av bakterier og mikrober i varmvannstanken bør du sette termostaten på minst 60 grader.

Når du kommer hjem fra tur bør man tømme vanntanken og sjekke rør og slanger.

Gråvann/avfallsvann i bobil

Gråvannstanken bør tømmes så ofte som mulig. Bakterier og lukt oppstor raskt, spesielt om sommeren med litt høyere utetemperaturer enn normalt.

Skyll gråvannstanken med bakteriedrepende midler og skyll tanken etter bobiltur.

Husk å tømme gråvannet på tømmestasjoner!

Bruk av vann i bobilen om vinteren

Pass på å ha nok varme i bobilen om vinteren når vanntanken i bobilen fylt opp med vann. Vannrør som ligger langs ytterveggene er utsatt for frost.

For å hindre at vann fryser i gråvannstanken kan du bruke frostvæske, noen bruker også spylervæske.

Vann og vinterlagring

Ved vinterlagring må vannsystemet i bobilen tømmes fullstendig for vann. Åpne alle kraner og blås vannrørene helt fri for vann. Rens vanntanken, toaletttanken og gråvannstanken før du setter bilen bort for vinteren, smør pakninger. Sørg også for at varmtvannsystemet er tømt for vann (de fleste slipper vannet automatisk ved lave temperaturer).


NYTTIG Kjøpe bobil for første gang?


En bobil er en stor investering, og det er mye å sette seg inn i. Har du hatt campingvogn tidligere er du godt forberedt på å gå over til campingbil. Har du ikke hatt campingvogn før, da bør du snakke med andre bobileier, slik at du ikke går i de typiske bobilfellene og lære av deres erfaringer.Vurderer du å kjøpe bobil?

En bobil er en stor investering, og det er mye å sette seg inn i for en førstegangskjøper. Det finnes mange løsninger på oppbygging og innredning. Du bør bruke god tid på å definere ditt behov og bruksmønster. En aktiv familie på 5 som reier landet rundt på skirenn vil selvfølgelig ha andre krav til en bobil enn pensjonistparet som skal til middelhavet. Du bør avklare hvor mange som skal på tur, og hvor mye penger du vil legge i potten. Er du usikker på om bobil er noe for deg, kan det være lurt å starte med å leie en bobil for en uke eller to. Det gir deg erfaring og avdekker dine ønsker og behov, samtidig som du får en føling med bobillivet.

Generelle tips ved kjøp av campingbil

Når du skal kjøpe bobil skal du alltid skrive kjøpekontrakt og huske å få med de viktigste punktene som PRIS, UTSTYR, ARBEID SOM SKAL UTFØRES før levering og LEVERINGSDATO.

Angående pris må du være oppmerksom på om du har fått prisen i NOK uten forbehold om valutasvingninger – da er det norske kroner som gjelder ved kjøpet. Hvis det er valutaforbehold kan prisen svinge opp og ned. Du kan inngå en avtale om fast pris i norske kroner for å være sikker.

Du bør kjøpe bobil hos forhandlere som gir deg brukt garanti både på bodelen og bildelen, garantien bør være på 12 måneder. Hvis du kjøper bobil utenom forhandler, bør du ta med deg en erfaren bobilist, det kan være større risiko ved slike kjøp. Du får heller ingen garanti, med mindre nybil garantien fortsatt gjelder.

Motor og teknisk om bobiler

Bobiler er bygd med utgangspunkt i en varebil/lett lastebil. Fiat er mye brukt, det finnes også bobiler basert på Peugeot, Citroen, Renault, Mercedes, MAN, Iveco og DAF. Det betyr at du også kan få hjelp med tekniske problemer som gjelder selve bilen hos en hvilken som helst forhandler av disse bilene, mao trenger du ikke å henvende deg til en forhandler av det aktuelle bobilmerket.

De fleste bobiler har forhjulsdrift. Husk at om du laster tungt bak vil du få lite vekt over drivhjulene og dårligere fremkommelighet på vinterføre.

Manuell girkasse er mest brukt, men noen kan også leveres med automatgir.

Moderne dieselmotorer har god effekt, det anbefales kjøp av så kraftig motor som mulig. Da har du krefter nok til bratte fjellveier og forbikjøringer. En kraftig motor jobber lettere og gir bedre drivstofføkonomi.

Bobil – lastekapasitet og nyttelast

Sjekk at bobilen har nok kapasitet til nyttelast. Mange bobiler er registrert for en totalvekt under 3500 kg. Fordelen er at du kan kjøre på vanlig førerkort klasse B. Ulempen er at de største av disse bilene har så høy egenvekt at det ikke finnes god nok kapasitet for bagasje og passasjerer. Nyttelasten bør være minst 450 kg, men og helst opp mot 1000 kg.

Førerkort:

De aller fleste bobiler er registrert på 3500kg. Her holder det med vanlig førerkort, dvs klasse B. En del bobiler er registrert over 3500kg., da må man ha ”utvidet” førerkort, dvs. klasse C1

Komfort i Bobilen

Ofte er det bilprodusentenes mest komfortable seter som brukes i førerdelen. Forsetene bør ha sving slik at de kan snus mot bodelen når man har parkert. Setene bak har ofte mindre justeringsmuligheter. Sikten fra bakseter er ofte også begrenset. Har du med barn er det lurt at de sitter så høyt at de kan se ut av vinduene.


Riktig lufttrykk er viktig


Sjekk lufttrykket

Riktig lufttrykk i bobildekkene kan være like viktig som riktig skismurning på skitur.

Det er sommer og mange nordmenn skal på bobilferie. Da er det viktig å sjekke lufttrykket før man drar på tur.

– Det sies gjerne at riktig lufttrykk i bobildekkene er like viktig som riktig skismurning på skitur. Bare spør racerførere som umiddelbart merker forskjell om lufftrykket er feil. Men også på veien er det viktig med riktig lufttrykk for å ta vare på sikkerheten, sier produktsjef hos Dekkmann Torleiv Dalen Haukenes.

 

Feil lufttrykk endrer bilens kjøreegenskaper. Både bremselengde, kjøreegenskaper og grep på vått føre kan bli vesentlig dårligere med feil lufttrykk. Dessuten vil feil lufttrykk også øke rullemotstanden og dermed føre til høyere drivstofforbruk. Til syvende og sist vil man også reduserer levetiden til dekkene med feil lufttrykk.

– Det er svært enkelt å sjekke lufttrykket i dekkene. Det er bare å dra innom nærmeste bensinstasjon og sette luftpistolen på ventilen. Da ser man umiddelbart hvilket lufttrykk man har. Det er viktig at bilen står relativt plant og at man ikke har kjørt lenge på forhånd slik at dekkene er varme.

Hva som er riktig lufttrykk ser man i instruksjonsboka til bilen, i dørkarmen eller på en plakat som pleier å henge på bensinstasjonen. Det oppgis også hvor mye luft man skal ha i dekkene hvis bilen er fullastet, noe den ofte er om man skal på ferie.

– Når man vet hva som er rett lufttrykk er det bare å fylle ekstra eller eventuelt slippe ut litt luft. Det er også viktig å huske at lufttrykket kan endre seg, så vi anbefaler at man sjekker trykket en gang i måneden.

Skulle lufttrykket være feil, er det bedre med for mye luft enn for lite, mener Haukenes:

– Moderne dekk slites i liten grad på midten med for mye luft. De slites faktisk mest på midten med for lite luft, og mange er ikke klar over det. Årsaken er at med dagens brede dimensjoner vil midten av slitebanen slynges fremover på grunn av sentrifugalkraften ved for lite luft. Med mye luft strammes konstruksjonen mer opp. Derfor er bør man bruke lufttrykket for maks last når man skal justere lufttrykket. På den måten sparer man både dekk og drivstoff.

Moderne biler har i dag TPMS, en såkalt Tire Pressure Monitoring System, i dekkene. Dette systemet vil varsle sjåføren hvis lufttrykket er feil.

Reisetips til Danmarks ferien


Finn unike danske opplevelser

Vi gir deg de beste reisetipsene til ferien i Danmark. Det er dejlig å være norsk - i Danmark!


Norske turister skaper trøbbel på tyske Autobahn


 

Gammel gummi på norske biler skaper farlige situasjoner på veiene i Tyskland.

Bobil turister skaper trøbbel på tyske Autobahn. Bilbergerne i Tyskland peker særlig på at gummien i enkelte skandinaviske bobiler er gammel og dårlig.

Bilbergere i Tyskland fortviler over dårlige dekk hos mange turister fra Norge, Sverige og Danmark. Gammel og stiv gummi i bildekkene gjør at de sprekker eller eksploderer i høye hastigheter på Autobahn.

– Kjører du i 140 kilometer i timen og et dekk plutselig flerres opp, skal det ikke mye fantasi til for å forestille seg hva som kan skje, sier utenlandssjef Jens Gravdal i forsikringsselskapet If.

Lange strekk i høy fart gjør at den gamle gummien i dekkene ikke tåler varmeutviklingen. Mange bobiler i Norge er registrert for en totalvekt på 3,5 tonn, og ofte veier de nesten det uten normal last. Når bilen så fylles med passasjerer og bagasje, blir de ofte for tunge for dekkene og felgene

Gjennom kaskoforsikringen har norske biler inkludert veihjelp i Europa, og det skjer hundrevis av bilberginger hver sommer som forsikringsselskapene hjelper til med. Det finnes imidlertid ingen statistikk over hvor mange ødelagte dekk tyske bilbergere må rykke ut til.

– Bilbergerne som jobber på oppdrag fra oss i Tyskland forteller at ødelagte dekk, motorstans og trøbbel med elektronikken i bilen, er de vanligste årsakene til veihjelp for nordmenn, sier Jens Gravdal i If.

For biler som kjører i Norge anbefaler If å skifte sommerdekk etter fire-fem sesonger på bilen, men det kan variere veldig etter hvordan dekkene blir oppbevart og hvilke påkjenninger de er påført. Skal du kjøre i høye hastigheter på tyske veier, er det spesielt viktig at du har så fersk gummi som mulig. 


Bobiler verst

– Selv om slitasjen på gummien og mønsteret er liten, er det viktig å tenke på at gummiens egenskaper endrer seg over tid.

– Bilbergerne i Tyskland peker særlig på at gummien i enkelte skandinaviske bobiler er gammel og dårlig. Forholdsvis liten bruk og slitasje gjør nok at mange tøyer dekkstrikken litt vel langt, sier utenlandssjef Gravdal


Lei av forskuddsbetaling på bombrikke ?

BroBizz® er sikker betaling


En BroBizz er en trådløs sender, der via et tilknyttet betalingskort sikrer, at du kommer hurtigt igennem automatiske betalingsanlæg. Samtidig sørger BroBizz for, at din betaling sker automatisk og sikkert.

BroBizz skal altid være tilknyttet et aktivt betalingskort. Derfor er det vigtigt, at du opdaterer informationerne om betalingskort, hvis du f.eks. får et nyt. Dette sker på min konto, hvor du også let kan opdatere andre vigtige informationer, f.eks. din mail-adresse eller din bils registreringsnummer. Det er kun dig selv, der kan opdatere dine informationer, hvilket giver en øget sikkerhed for dig.

BroBizz A/S samarbejder med DIBS om alle online-betalinger. DIBS’ betalingssystem er certificeret efter branchestandarden PCI DSS, Payment Card Industry - Data Security Standard. Denne standard stiller en række omfattende krav til datasikkerheden omkring betalinger.

For at få så let en gennemkørsel som muligt er det vigtigt, at du har monteret din BroBizz korrekt i bilens forrude.